Eén zaak staat bij vissen als een paal boven water, je kan niet vissen zonder knopen.

Knopen zijn een belangrijk onderdeel van de sportvisserij (en van de beroepsvisserij).Ze zijn de enigste verbinding tussen de verschillende attributen en de vislijn,en men kan ze niet kant en klaar kopen in de winkel. Daarom is het belangrijk dat men de verschillende knopen, diegene die men meestal gebruikt, onder alle omstandigheden kunt leggen langs de waterkant.

Één van de zaken waar men op moet letten is of de vislijn waarin men de knoop wilt leggen eventueel niet beschadigd is. U zult de eerste sportvisser niet zijn die daardoor een mooie kapitale vis verspeeld.

Ook is het niet verstandig om de knoop met een ruk dicht te trekken. Door de hitte die dan vrijkomt wordt de lijn of knoop beschadigd, dus de knoop nat maken en langzaam dicht trekken. De lijn glijdt dan gemakkelijker, waardoor de knoop beter komt te zitten.

Een ander punt is, dat men de juiste knoop in combinatie met juiste dematerialen moet gebruiken. Verbazingwekkend vaak worden grote vissen verspeelddoor onheuglijke knopen. Krampachtig wordt het stukje gekringelde lijn voor jevismaat verborgen gehouden en je vervloekt jezelf dat je de knoop niet wat meeraandacht hebt gegeven. Om dit te voorkomen is het aan te raden om iedere knoopdie je legt even te testen. Vooral bij het gebruik van Dynemaa dat wel eens deneiging heeft nog een beetje te verschuiven is dit geen overdreven gedoe. Dehaak, plug of lus hang je even in een dikke ring of aan een sleutelbos om delijn vervolgens flink op spanning te brengen. Nu weet je zeker of de knoop goedis gelegd of niet, dit bespaar tenenkrommende taferelen met dat bekende stukjegekringelde vislijn !


Acht knoop

Een achtknoop is in de eerste plaats een stoppersknoop: een knoop die jegebruikt om touw niet volledig door een oog te laten schieten, zodat je het nietelke keer opnieuw moet inrijgen. Deze knoop is veel beter geschikt alsstoppersknoop dan een halve knoop.

 • Lus maken. Uiteinde bovenop leggen
 • Achterlangs nemen.
 • Van boven in de lus steken.
 • Zorg dat het uiteinde lang genoeg is.
Bled Knoop 1

Veel (beginnende) sportvisserskopen het liefst een haakje met oog. Omdat ze niet weten hoe ze een haak metbled aan een lijn moeten knopen, terwijl het zo simpel is! Vooral bij kleine(witvis)haken bent u in het voordeel als je vist met een haakje met bled, omdateen oogje doorgaans iets groter (en dus minder subtiel) is dan een haakje metbled.

De bledknoop 1 wordt gebruikt om haken aan de lijn te knopen. Minstens zeswindingen leggen, beter is het om meer als tien windingen te leggen zodat je eensoort schacht krijgt wat tot resultaat heeft dat de haak beter in het verlengdevan de lijn hangt


Bled Knoop 2

Deze bledknoop 2 is beter dan de vorige, want het lijn uiteinde wordt door allewindingen vastgehouden terwijl bij de andere knoop maar door de laatste winding.Deze bledknoop is wel moeilijker te leggen
Bloed knoop

De bloedknoop wordt gebruikt om twee stukken lange lijn met elkaar te verbinden,b.v 100 meter ieder, kan ook worden gebruikt om een kort stukje lijn aan eenlange lijn te knopen, b.v een onderlijntje aan een hoofdlijn.

Haak knoop

Met de haak knoop worden haken met een op- of neerwaarts gericht oog aan de lijnbevestigd, met deze knoop bereikt men dan ook dat de haak mooi in het verlengdevan de lijn komt.

Kunstaas knoop

Eigenlijk een beetje ongelukkig gekozen naam voor wat misschien wel de meestgebruikte knoop voor bijvoorbeeld wartels, haken met een oogje, kunstvliegenen andere attributen met een oogje aan de lijn te bevestigen. Hij is minder geschikt om direct aan uw plug of spinner te knopen, omdat udaarvoor eerst een stalen onderlijntje (reeds voorzien van speld) dient temonteren.

 • Steek de lijn ca. 15 cm door het oogje vande haak, wartel of het kunstaas. Sla de lijn terug zodat deze naast dehoofdlijn loopt. Sla de lijn terug in een cirkel naar de haak of hetkunstaas.
 • Maak 6 windingen met het uiteinde van delijn om de dubbele lijn en door de cirkel. Houd het oogje en de lijn stevigvast en trek aan het uiteinde van de lijn.
 • Trek nu aan de hoofdlijn, zodat de knoopnaar het oogje glijdt.
 • Trek de knoop vast tegen het oogje. Knip deovertollige lijn af. Een voordeel is dat deze knoop niet glijdt.
 • Bedenk u dat Dyneemapraktisch geen rek bezit en zichzelf dus niet lekker aantrekt. Een paarextra slagen maken, biedt meestal uitkomst. Bij de kunstaasknoop is hetverstandig om het Dyneema eerst tweemaal door het oog van de wartel of haakte halen.


Lus knoop

Een van de meest gebruikte knopen bij het sportvissen is de lusknoop. Het is danook een bijzonder handige knoop. Aan een lus kun je namelijk bijna allesverbinden. Vooral de wartel en het werplood zijn vaak door middel van een lusaan de hoofdlijn of de onderlijn verbonden. Deze knoop is de simpelheid zelve!!

Het maken van een goede lusknoop is erg eenvoudig. Kijk maar goed naar deplaatje, dan wordt alles duidelijk.

 • Leg het uteinde van de lijn dubbel en maakmet deze dubbele lijn een enkelvoudige knoop.
 • Houd de knoop open en haal de dubbele lijnhier nogmaals doorheen.
 • Houd de hoofdlijn en het uiteinde van delijn vast en trek aan de lus zodat de knoop vast getrokken wordt. De groottevan de lus kan bepaald worden door de losse knoop naar het gewenste punt tetrekken en deze vast te houden wanneer de knoop vast getrokken wordt. Kniphet uiteinde af.

Een lusknoop die op deze manier wordt gemaakt, verzwakt de lijn niet veel. Alsje de breeksterkte van de lijn vrijwel geheel wilt behouden, kun je de lijndubbel nemen. Je krijgt dan twee lussen. Zorg er voor dat deze van gelijkegrootte zijn en mooi naast elkaar zitten.

 


Naald knoop

Om de leader aan devliegenlijn te knopen of een gladde volglijn aan een schietkoplijn tebevestigen is de naaldknoop een hele zekere. Hier volgt de beschrijving:

 • Steek een stopnaald, met het einde vande leader door het oog gestoken, anderhalve centimeter door de kernvan de vliegenlijn.
 • Haal de naald en daarmee het einde vande leader door de vliegenlijn heen.
 • Haal de naald van de leader en legdeze langs het einde van de vliegenlijn.
 • Wikkel met het einde van de leadervijf slagen om de naald en de vliegenlijn en steek het einde weer doorhet oog van de naald.
 • Trek de naald door de lussen en trekde knoop aan. Knip het restant van het leadereinde weg.

Onderlijn montage

Deze lusverbinding wordt vooralveel gebruikt door feedervissers die een onderlijntje willen bevestigen zondergebruik te maken van een (speld)wartel.

De lus in lusverbinding wordt meestal gebruikt om snel een onderlijn met de hoofdlijnte verbinden. Gebruik hem wel volgens tekening en niet andersom, want dan is hijniet zo betrouwbaar. Kleine lusjes maak je het gemakkelijkst met een haarspeld.Zo krijg je "piep" kleine lussen die allemaal dezelfde grootte hebb


Spoel knoop

Een lijn bevestigen met een reel of molenspoel doe je met de spoelknoop. Zozet u een vislijn vast op de spoel van een werpmolen of reel. Vist u met dyneema?Realiseer u dan dat, door het ontbreken van rek, de lijn niet (zoals bij nylon wélhet geval is) steeds strakker om de spoel komt te zitten. Als de knoop niet meteen stukje plakband vast wordt gezet, bestaat de kans dat de lijn om de spoelgaat slippen. Zelfs al is de spoel tot aan de rand gevuld.


Voorslag knoop

Het vissen met een voorslag bij gevlochten lijnen is een noodzaak.

Dit omdat er in de gevlochten lijn geenrek zit en je veel sneller de haak uit de bek van de vis kan trekken. Dezeknoop wordt ook gebruikt om bij de worp de gevlochten lijn niet te breken.

Een aanbevolen lengte van de voorslag isca. 1,5 a 2 maal de hengellengte.

 • Leg de einden van twee lijnen van vrijwel gelijkedikte naast elkaar (ongeveer 15 cm) in tegengestelde richting.
 • Knoop de kunstaas knoop om de dubbele lijn. Maakhiervoor 3 windingen en trek deze tegen elkaar.
 • Trek aan het uiteinde van de lijn zodat de knoopstevig om de lijn zit.
 • Doe hetzelfde met het uiteinde van de andere lijn Trek nu beide knoppen strak aan.
 • Trek aan de beide hoofdlijnen in tegengestelderichting zodat de knopen tegen elkaar aan glijden. Trek zo vast mogelijk aan enknip de uiteinden kort af en klaar is de knoop.

Water knoop

De beste knoop om twee lijnen aan mekaar te verbinden, alleen niet geschikt omeen lange lijn aan een kortere te bevestigen.

 • Leg de lijn en onderlijn ongeveer 20 cmnaast elkaar.
 • Behandel de lijnen als een enkele lijn enmaak een enkelvoudige knoop. Haal hiervoor de gehele onderlijn door de lus.
 • Houd de lus open en haal zowel de onderlijnals het eind van de hoofdlijn nogmaals door de lus.
 • Houd de beide lijnen en uiteinden vast entrek de knoop aan. Knip de eindjes kort af om te voorkomen dat deze aan dehengelogen blijven steken.
Joomla SEF URLs by Artio